Foto: Magnus Aronson /Ikon
partner för fred

Baha, Dar al-Kalima College

"Jag vill visa människor att film kan vara ett kraftfullt verktyg för att förändra och få människor att känna".

Jag heter Baha och är 23 år. Jag bor i Betlehem och studerar film på Dar al-Kalima universitetet.

Innan jag började här på skolan kände jag inte till innebörden av ordet ”film”. Film för mig var det som visades på TV, så kallade spelfilmer. Men här blev jag kär i film och filmskapandet. Speciellt dokumentärer. Det har blivit min motivation i livet och det som får mig att fortsätta.

Alla palestiniers dröm är att få ett slut på ockupationen. Min dröm på ett personligt plan är att få verka inom film. Jag vill visa människor att film kan vara ett kraftfullt verktyg för att förändra och få människor att känna.

Här är jag lycklig.

Baha, Dar al-Kalima college

Dar al-Kalima

Svenska kyrkan stödjer Dar al-Kalima universitetet i Betlehem genom att bidra till att finansiera verksamheten. Dar al-Kalima, som funnits sedan 2006, har i dag cirka 300 elever fördelade på kurser och program inom bildkonst, konst och kulturarv. Arbetslösheten bland unga akademiker i Palestina är hög, närmare 50 %. Men nyexaminerade studenter som gått en utbildning inom exempelvis film på Dar al-Kalima får i hög utsträckning jobb efter sin examen, 70-75%. De fyller ett viktigt behov i mediasektorn.

 

Dar al-Kalimas program är utformade så att studenter ska få ett jobb och en sysselsättning efter sin examen. Tanken är att inte enbart ge studenterna kompetens inom vissa ämnesområde, utan lika mycket att ge dem verktyg och uppmuntran så att de kan bli entreprenörer och själva bidra till att skapa arbetstillfällen i framtidens Palestina.