Kvinna ler och sträcker upp båda armarna i en kämpargest. På tröjan står det changemaker.
Foto: Sofia Strinnholm
#Friattförändra

Axsa, changemaker i Tanzania

Unga kvinnor och flickor är i en extra utsatt situation i Tanzania. Axsa jobbar aktivt med att flickorna ska få kunskaper om sina rättigheter och korrekt sexualundervisning för att själva kunna förändra sin situation.

Hej, jag heter Axsa

Jag bor i Karagwestiftet i det nordvästra hörnet av Tanzania, nära Victoriasjön. Där är jag engagerad inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT), I byn där jag växte upp, långt ute på landsbygden, förväntas flickorna gifta sig i ung ålder, och befolkningen har lite kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet och vikten av utbildning. Trots detta fick jag möjligheten att läsa på universitetet där jag läste statskunskap, internationella relationer och filosofi. Jag vill vara med och påverka i samhället och jag vill komma tillbaka till min hembygd och inspirera andra flickor till att utmana de gränser som finns för flickor i samhället.

I området där jag bor idag har flickor och kvinnor inte heller samma rättigheter som pojkar och män. Flickor och kvinnor kommer i andra hand när det gäller till exempel utbildning, jobb, beslutsfattande och till och med rätten att ärva land och andra tillgångar. Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är mycket begränsad i Tanzania, särskilt för unga kvinnor och flickor. Skolorna erbjuder ingen sexualundervisning. Om tonårsflickor blir gravida så tvingas de att lämna skolan. Många flickor utsätts för våldtäkt och sexuella trakasserier, men förövarna går fria. Jag vill ändra på detta och jag vill tala för dem som inte har någon röst och för dem som har tystats. Jag har fått möjlighet att studera och därför upplever jag att jag har ett ansvar att driva på för förändring.

Arbetet i den evangelisk-lutherska kyrkan

Sedan några år tillbaka arbetar jag för ELCT med att stärka unga flickor i skolorna. I projektet jobbar jag för att flickorna ska få kunskap om sina rättigheter och korrekt sexualundervisning. Jag arbetar också med att påverka lokala makthavares negativa inställning till flickors och kvinnors rättigheter. Alla dessa insatser görs för att minska tonårsgraviditeter och att därmed påverka så att fler flickor får möjlighet att slutföra sin skolgång och få tillgång till demokrati.

Sociala medier som verktyg för förändring

Jag använder sociala medier för att driva på engagemanget för flickors och kvinnors rättigheter och för jämställdhet. Tyvärr har situationen för flickor och kvinnor blivit sämre i Tanzania, särskilt när det gäller sexuell hälsa och rättigheter. Regeringen vägrar att erbjuda sexualundervisning i skolans läroplan eftersom det anses omoraliskt. Detta trots att Tanzania är ett land där tonårsgraviditeter fortfarande är väldigt vanligt förekommande. Eftersom gravida flickor tvingas hoppa av skolan så förnekas de sin rätt till utbildning. De får inte heller komma tillbaka efter det att barnet är fött.

Det minskande demokratiska utrymmet i Tanzania

Under de senaste åren har det demokratiska utrymmet stramats åt ytterligare i Tanzania. Situationen blir allt värre och yttrandefriheten begränsas. Människorättsförsvarare kriminaliseras och stigmatiseras. Många är rädda för att uttrycka sin åsikt och lärare oroar sig för att det som de har lärt ut till sina studenter kan leda till att de förlorar jobbet. Även medier påverkas genom att radiostationer riskerar att stängas ner när de har fördömt något som regeringen gjort och onlineaktivism har också belagts med restriktioner.

Detta begränsar möjligheterna för mig och andra som arbetar för förändring. Det drabbar kyrkan och resten av det civila samhället i Tanzania. ELCT gjorde för en tid sedan ett uttalande om det begränsade demokratiska utrymmet i landet. Efter detta har flera kyrkoledare utsatts för hot genom telefonsamtal och på sociala medier.

Jag tycker att det värsta av allt är tystnaden och rädslan. Trots alla begränsningar och påtryckningar så fortsätter jag att tala och skriva, för jag är övertygad om att jag gör det som är rätt och fördömer det som är fel. Som troende känner jag mig kallad av Gud att leva ut min tro utanför kyrkans väggar. Min tro på Gud ger mig kraft och motivation att hitta nya vägar.

Bli en av våra changemakers

#friattförändra

Evangelical Lutheran Church in Tanzania

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) är med sina 6,8 miljoner medlemmar den näst största lutherska kyrkan i världen. Verksamheten omfattar allt från klimat- och hållbarhetsarbete till hälsovård och arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Act Svenska kyrkan stödjer kyrkans arbete på nationell nivå men också arbetet i några av stiften, till exempel Karagwe-stiftet där Axsa och Emmanuel arbetar.

ELCT har bland annat en omfattande hälsovårdsverksamhet som nästan en femtedel av Tanzanias befolkning har tillgång till. Totalt omfattar verksamheten 24 sjukhus och 143 hälsocentraler med apotek. Därmed kan också ELCT bidra till förändring, bland annat genom projektet som Axsa jobbar med – Adolescent Girls Empowerment (AGE). I de områden där projektet finns har andelen flickor som går i skolan dubblerats och deras prestationer har ökat. Det märks också att befolkningen håller på att få en större insikt i frågor om jämställdhet och om de negativa effekter som vissa traditioner har.