Kvinna hissar ett litet barn i luften.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Rätten till hälsa

Vi arbetar för barns och mödrars hälsa, och med familjer som drabbats av hiv och aids. Vi stöder kvinnors kamp för att få bestämma över sina egna liv, kroppar och sexualitet. Var med du också!

Ge en gåva där det bäst behövs just nu

På grund av den rådande coronapandemin anpassar Act Svenska kyrkan sin verksamhet för att bäst kunna möta de behov som uppstår. Vi står i ständig kontakt med våra partner för att se till att vårt stöd använts på bästa sätt, både långsiktigt och akut. För att säkerställa att din gåva kan användas så snabbt som möjligt och möta de eskalerande behov som uppstått under pandemin, önskar vi fler gåvor som inte är öronmärkta. När du ger en gåva som inte är öronmärkt är du med och stöttar de insatser som vi tillsammans med våra partner bedömer som mest effektiva i denna speciella tid.

Tack för din gåva!

Hälsa och rättigheter hör ihop

Act Svenska kyrkan anser att alla människor har rätt till grundläggande hälsovård, och rätt att bestämma över sina egna kroppar. Kvinnors och barns hälsa hör nära ihop med deras rättigheter. Graviditet, osäker abort, förlossning eller könsstympning kan innebära livsfara.

Några av de viktigaste måtten på hälsotillståndet i ett land, är barnadödligheten och mödrars hälsa.

Hur arbetar Act Svenska kyrkan för rätten till hälsa?

MÅNGA BARN FÅR ALDRIG BLI VUXNA

Några av de viktigaste måtten på hälsotillståndet i ett land, är barnadödligheten och mödrars hälsa. Vi stöder uppsökande hälsovård för att barnen och deras mödrar ska bli friskare.

Ju mer ekonomiskt beroende kvinnor är av män, desto större är risken att de smittas av hiv.

SEXUELLT VÅLD LEDER TILL FATTIGDOM OCH SJUKDOM

Vi vet att fattigdomen ökar då flickor tvingas sluta skolan på grund av giftermål eller graviditet. Ju mer ekonomiskt beroende kvinnor är av män, desto större är risken att de smittas av hiv. Det utbredda förtrycket och sexuella våldet mot flickor och kvinnor, är en av de avgörande orsakerna till spridningen av hiv. 

DET HÄR GÖR VI:

  • Vi arbetar aktivt för att alla ska ha tillgång till sexualundervisning, god mödravård och preventivmedel. 
  • Vi stöder kvinnor som lever i utsatta situationer, så att de ska kunna bestämma över sina liv, kroppar och sin sexualitet.
  • Vi bidrar till att hälsovårdscentraler byggs, att människor får kunskap om god hygien, och att det finns sanitetsanläggningar i byar.
  • Vi arbetar mot stigmatisering och diskriminering av hivpositiva. Vi arbetar för att kyrkor ska fungera som en positiv kraft i det arbetet.
  • Vi arbetar för att människor som lever med hiv ska ha rätten till vård, stöd, omsorg och gemenskap. Arbetet innebär också stöd till barn och ungdomar som förlorat föräldrar i aids.