Foto: Magnus Aronson /Ikon
Partner för fred

Adham, Environmental Educational Centre

”Jag vill försöka få flera att engagera sig för något bra i stället för att dra runt och ställa till bråk."

Innan var jag inte alls intresserad av miljöfrågor. Jag var en av dem som drev runt i gäng och som hellre förstörde än byggde upp något.

Sen hörde jag talas om miljöklubben på skolan och började engagera mig. Nu är jag ledare för min skolas klubb. Jag tycker det är viktigt att vi tar hand om vår miljö. Att vi sparar på vattnet och försöker återvinna så mycket som möjligt. Jag försöker få mina kompisar att också bry sig om miljön och naturen. Jag vill få dem att fokusera på något positivt.

Det bästa jag vet är djur, speciellt fåglar. Vi hade tidigare ett fågelprojekt med hönor på skolan för att lära oss mer om hur vi ska ta hand om våra djur. Men tyvärr blev fåglarna stulna. Fast jag tänker inte ge upp. Jag ska se till att det kommer nya fåglar till oss. Och den här gången tänker jag arbeta mer med säkerheten för att se till att hönorna och kycklingarna blir kvar på vår skola.

Adham 14, Environmental Educational Centre, Betlehem

Environmental Education Center i Beit Jala

Svenska kyrkan stödjer Environmental Education Center (EEC) i Beit Jala genom att bidra till att finansiera verksamheten. EEC är ett miljöcentrum som arbetar för att öka miljömedvetenheten hos palestinier och bevara den biologiska mångfalden. Centret utgör genom sina aktiviteter ett fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen. Genom att sprida kunskap om palestiniers rättigheter och traditioner vill EEC bevara den palestinska identiteten och det palestinska kulturlandskapet.

 

Genom olika kapacitetsbyggande projekt i skolorna når EEC många lärare och elever. De går bland annat ut på att erbjuda palestinska ungdomar en mental och fysisk tillflykt från den militära ockupationens dagliga våld. Fokus ligger på miljöarbete och aktiviteter som stärker den palestinska identiteten och uppmuntrar till ett fredligt motstånd.