Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Meny

Act Svenska kyrkan i Almedalen

Hur kan religiösa aktörer arbeta tillsammans med andra för att försvara människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR)? Kan tro och religion ge effektivare internationellt bistånd? Bryr sig inte unga män om omvärlden? Det är några av de frågor som Act Svenska kyrkan uppmärksammar i sina evenemang under årets Almedalsvecka.

Under Almedalsveckan är Act Svenska kyrkan med och arrangerar sju olika seminarier och medverkar vid ytterligare åtta. Välkommen till våra seminarier under veckan! 

Bryr sig inte män om omvärlden?

Dag: Måndag 1 juli
Tid:
15.30 - 16.30
Arrangör: Act Svenska kyrkan
Plats: Ideella trädgården Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen

Är unga mäns engagemang för globala frågor svalare än unga kvinnors? Det beskrivs ofta så. Om det finns en underrepresentation, är detta då ett problem? Och vad kan i så fall göras för att påverka den rådande situationen?

Medverkande:

Hans Linde, Förbundsordförande, RFSU
Martin Nihlgård, Generalsekreterare, IM
Maria Alsander, Verksamhetsledare, Volontärbyrån
Kent Wisti, Bildkonstnär, satiriker och präst, Svenska kyrkan
Emelie Weski, Vice ordförande, LSU
Samtalsledare: Tinde Carlbrand, Engagemangschef, Act Svenska kyrkan

Meningen med bistånd – hur EU hamnat snett och vägen tillbaka 

Dag: Måndag 1 juli
Tid: 16.00 - 16.45
Arrangör: Concord Sverige i samarbete med bl.a Act Svenska kyrkan
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Intåget av migrationspolitiken i EU:s bistånd är ett av de stora trendbrott vi kunnat se under EU-parlamentets förra mandatperiod. Just nu pågår förhandlingar om EU:s långtidsbudget som kan få långtgående konsekvenser för hur EU:s bistånd används under kommande år.

Medverkande:

Jakop Dalunde, Europaparlamentariker (MP) 2014-2019
Georg Andrén, ordförande CONCORD Sverige, generalsekreterare Diakonia
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, ordförande för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)
Björn Fägersten, seniorforskare och programchef vid Utrikespolitiska Institutets Europaprogram
Samtalsledare: Johanna Palmström, frilansjournalist

Mannen med den feministiska utrikespolitiken

När Sverige lanserade feministisk utrikespolitik blev vi först i världen med en ambition att andra länder följer vårt exempel. När polariseringen ökar mellan de som arbetar för jämställda samhällen och de som arbetar mot kvinnors rättigheter har vi en möjlighet att göra skillnad i världspolitiken.

Dag: Tisdag 2 juli
Tid: 16.00 - 16.45
Arrangörer: Act Svenska kyrkan och andra medlemmar i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Medverkande:

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete
Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna
Petra Tötterman Andorff, Generalsekreterare, Kvinna till kvinna

Den värdefulla vattenkällan: handelsvara eller helig plats?

Dag: Onsdag 3 juli
Tid: 14.00 - 14.45
Arrangör: SIWI Swedish Water House och Act Svenska kyrkan
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Vatten är centralt i finansiella investeringar men även för människors försörjning, kulturella och religiösa utövanden. Företag, urfolk och lokalsamhällen kan ha olika behov och värderingar. Vad gör en när intressen krockar? Vem bestämmer vad vattnet är värt och vems intressen styr hur vattnet används?

Medverkande:

Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Johanna Landberg, SPP
Samtalsledare: Henrika Thomasson, SIWI

Sexual rights are under attack - how do we mobilize together?

Dag: Torsdag 4 juli
Tid: 9.00 - 9.45   
Arrangörer: Act Svenska kyrkans och RFSU.
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

How can the feminist foreign policy be a tool to build bridges and retain the brave frontline for sexual and reproductive health and rights, SRHR issues? What can Sweden, civil society and the EU do to further mobilize a strong alliance and strengthen a diversity of voices?

Medverkande:

Carin Jämtin, Generaldirektör, Sida
Björn Andersson, Regional director, UNFPA
Heather Grant, Ambassador of Canada to Sweden
Hans Linde, Förbundsordförande, RFSU
Victoria Petitjean, Programme Manager, The Global Interfaith Network for People of All Sexes, Sexual Orientation, Gender Identity and Expressions (GIN-SSOGIE)
Samtalsledare: Erik Lysén, Director of international affairs, Act Church of Sweden

Kan tro och religion ge ett effektivare bistånd?

Dag: Torsdag 4 juli
Tid: 15.00 - 16.00 
Arrangörer: Dagen, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Act Svenska kyrkan, (G) som i Gud
Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Kyrkor och kyrkobaserade organisationer är stora biståndsaktörer. Skiljer sig deras humanitära bistånd och utvecklingssamarbete från sekulära organisationers? Är religiösa aktörer effektivare i vissa avseenden? Finns det särskilda risker, och hur hanterar man dem?

Medverkande:

Erik Lysén, Internationell chef, Act Svenska kyrkan
Andreas Henriksson, Pingstmissionens utvecklingssamarbete PMU
Josephine Sundqvist, PhD. Programansvarig specialist, avdelningen för Partnerskap och Innovation, Sida
Anders Österberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Magnus Ek, riksdagsledamot, Centerpartiet

Att vara troende och aktivist – med tron som drivkraft kan vi bidra till en bättre värld 

Dag: Torsdag 4 juli
Tid: 16.30 - 18.30
Arrangörer: Svenska Kyrkans Unga, Act Svenska kyrkan, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Sensus
Plats: Biskopsgatan 5, Trädgården
Föranmäl er gärna via Facebook eventet

Att vara troende och engagerad innebär många utmaningar i ett sekulärt samhälle. Hur kan personer med olika tro, tradition och bakgrund mötas och inspirera varandra till att använda tron som drivkraft till engagemang och handling? Vilken roll spelar den personliga tron för viljan att engagera sig?

Samtal med troende aktivister i alla åldrar med olika trosinriktningar. Vi utbyter våra erfarenheter och utmaningar i att vara troende aktivister och samtalar om hur vi som troende organisationer verkar i dagens samhälle och hur vi med tron i grunden kan arbeta för en mer hållbar, rättvis och inkluderande värld. 

Kontaktpersoner

Har ni frågor om våra seminarier eller vill komma i kontakt med våra deltagare? Välkommen att kontakta personerna nedan.

 

Stefan Håkansson, pressekreterare
0768-000102
stefan.hanansson@svenskakyrkan.se

 

Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare
Gunnel.Axelssonnycander@svenskakyrkan.se
Twitter: @gunnelanycander

 

Seminarier där Act Svenska kyrkan medverkar

Måndag 1 juli

Efter fredspriset - kvinnors utsatthet och aktörskap i konflikter
Tid: 1700 - 17.45
Arrangör: PMU
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Tisdag 2 juli

Klimaträttvisa: Tongivande samtal för ett varmare samhälle på en svalare planet
Tid: 15:30 - 16:15
Arrangör: Socialdemokrater för tro och solidaritet
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Challenging gender stereotypes through the faith lens
Tid: 17.00-17.45
Arrangör: Islamic Relief Sverige
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Onsdag 3 juli

Det nya Afrika – civilsamhällets roll i fredsbyggande
Tid: 11.00-11.45,
Arrangör: PMU
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Varför motsätter sig nationalismen och högerradikala sexualundervisningen?
Tid: 11.30 - 12.30
Välkommen från kl 11 för att ta del av lunch och övrigt som händer på innergården.
Arrangör: RFSU
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Demokrati i motvind – hur står vi pall när det blåser?
Tid: 12.00 - 12.45
Arrangör: Sida
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Etik och integritet i internationellt utvecklingssamarbete
Tid: 16.00 - 16.45
Arrangör: Dag Hammarskjöld Foundation
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Torsdag 4 juli

Varför bör vi bry oss om klimatojämlikhet?
Arrangör: Oxfam Sverige
Tid: 13:00 - 13:50
Plats: Syregården Hamnplan 4