Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Absid

Absiden är den välvda, halvrunda eller mångkantiga avslutningen av östra sidan på ett kor.

Absiden fanns redan i den grekiska och romerska antika arkitekturen. I Sverige började man bygga absider i kyrkorna under tidig medeltid. En del större kyrkor har en hel grupp absider som då kallas kapellkrans. 

I många medeltida kyrkor är altaret placerat i absiden. Och i den fornkristna kyrkan hade biskopen sin hedersplats framför absiden. Här stod hans stol som kallades cathedra.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?