Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Verksamheter

Här finns information kring veckoverksamheter för barn, ungdomar och vuxna, information gällande kyrkans sociala omsorg - diakoni och församlingens körer.

Veckoverksamheter i Tynnereds församling: 

Per  Eriksson

Per Eriksson

Västra Frölunda pastorat

Församlingsherde - Tynnereds församling