Verksamheter

Här finns information kring veckoverksamheter för barn, ungdomar och vuxna, information gällande kyrkans sociala omsorg - diakoni och församlingens körer.

Veckoverksamheter i Tynnereds församling: 

Per  Eriksson

Per Eriksson

Västra Frölunda pastorat

Församlingsherde - Tynnereds församling