Verksamheter

Här finns information kring veckoverksamheter för barn, ungdomar och vuxna, information gällande kyrkans sociala omsorg - diakoni och Älvsborgs församlings körer och musikskola.