Foto: Tommy Hvitfeldt

Veckogudstjänster

I Tynnereds församlings samlas vi genom att be Tynneredsbönen som är inspirerad av det dubbla kärleksbudet. ”Gud, Här är vi rotade på jorden, öppna mot himlen, hjälp oss att se Dig och varandra. Amen.”