Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Stiftelsen Öm och sedlig

Nu kan du som är folkbokförd i Näsets församling och är ensamstående förälder med barn och i behov av ekonomiskt stöd, ansöka om bidrag från stiftelsen Öm och sedlig.

Stiftelsen Öm och sedlig

För mer information och för att ansöka om medel behöver du ta kontakt med diakon Peter Belsing, se kontaktuppgifter nedan. Det är inte fråga om några stora summor. Medlen är avsedda som bidrag för barn att göra något extra på sommaren, som att kunna åka på läger eller ha en studentmottagning.

Om du är osäker på vilken församling du tillhör kan du enkelt ta reda på det här.

Peter  Belsing

Peter Belsing

Västra Frölunda pastorat

Diakon i Näsets församling

Mer om Peter Belsing

Diakon