Foto: Jesper Kronholm/Unsplash

Leva vidare-grupp i Älvsborg

När man förlorar en närstående kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt. I Älvsborgs församling finns det möjlighet att göra detta i en mindre grupp.

Vi träffas varannan vecka, sammanlagt fem gånger i Älvsborgs församlingshem.
Det är inte en kurs utan en samtalsgrupp som vill vara till hjälp att bearbeta sorgen.

Planerad höstterminsstart 17 september 2021. Kontakta diakon Ingela Flood för mer information, se kontaktuppgifter nedan.

Det finns ett land långt bortom dödens öknar där ljuset sjunger klarare än här.

Bo Setterlind

Artikel ur tidningen Våga, september 2020