Meny

Salvatio

Välkommen till en öppen bibelstudie- och samtalsgrupp som ses kvällstid varannan tisdag i Tynnereds kyrka.

Gruppen ses varannan tisdag (jämna veckor)
19.00-21.00 (enkelt kvällsfika till självkostnadspris)
Vi ses i Tynnereds kyrka.
Kontakt: Suzana Enmark, församlingsassistent och Milad Chamoun

Höstterminens program

25 augusti
Vila i Kristus
Texter: 2 Mos 23:10-12, Evangelium: Mar. 2:23-28
Avsluta med att läsa: Ps 145

1 september
Medmänniska
Jer. 38 : 7-13, Evangelium: Mat, 7
Avsluta med Ps, 103

8 september
Ett i Kristus
Texter: Amos, 9: 11-15 Evangelium: Johannes 17: 13-26
Avsluta Ps. 95

15 september
Att lyssna på Kristi ord
Texter: 5mos, 4: 29-31. Evangelium: Luk, 10:38-2 (Marta och Maria)
Avsluta med: Ps: 123

22 september
Döden och Livet
Texter: Job, 14:13-15. Evangelium: Markus 5: 35-43
Avsluta med: Ps. 107

29 september
Änglar - Ängeln Mikael
Texter: 1Mos, 28: 10-17. Evangelium: Joh, 1: 42:51
Avsluta med: Ps. 103

13 oktober
Trons kraft, att tro på Kristus.
Texter: Jos 2:1–15. Evangelium: Mar 2:1_12
Avsluta med: Ps. 73

27 oktober
Helgonen och själarnas dag
Texter: Jos 1: 10-11. Evangelium: Luk 11:13-16
Avsluta med: Ps. 116

10 november
Vaksamhet, Kristus kommer tillbaka.
Texter: Amos, 8: 9-12. Evangelium: Luk, 17: 20-30
Avsluta med: Ps, 139

24 november
Ankomst. Jesus rider in i Jerusalem.
Texter: Sak, 9: 9-10. Evangelium: Mat, 21: 1-11.
Avsluta med: Ps 24

1 december
Maria
Vem är Maria?
Texter: Jes. 7: 10-14. Evangelium: Luk, 1: 26:38
Avsluta med: Ps. 147: 7-15

8 december
Kristi födelse/Helig natt
Texter: Jes. 9: 1a, 2-7. Evangelium: Luk. 1: 1-6
Avsluta med: Ps. 108

Varmt välkomna!

Suzana Enmark

Suzana Enmark

Västra Frölunda pastorat

Församlingsassisten Tynnereds församling