Foto: Danielle Rice/Unsplash

Promenadgrupp i Tynnered

Ute i friska luften är bra att vara! Tillsammans promenerar vi på tisdagar, med samling utanför Tynnereds kyrka klockan 10.00.

Vi samlas utanför kyrkan klockan 10.00 och räkna med att vara tillbaka cirka klockan 12.00. Ta med vattenflaska, fika och stavar om du vill. 

Vi håller ett litet avstånd till varandra, för att minimera smittrisken. 

Floid  Gumbo Strandvik

Floid Gumbo Strandvik

Västra Frölunda pastorat

Diakoniassistent i Västra Frölunda församling

Lena Andersson

Lena Andersson

Västra Frölunda pastorat

Diakon - Tynnereds församling