Foto: Amanda Holmblad

Körverksamheter

I Styrsö församling finns körer både för barn- och vuxna. Upplev glädjen i att sjunga tillsammans. Utveckla din sångröst. Berör andra med din sång.