Foto: Foto: Tommy Hvitfeldt

Gudstjänster

Gudstjänsten är utgångspunkt och mål för all verksamhet i Tynnereds församling. Just nu kan vi inte samlas i kyrkan på grund av Coronapandemin och smittrisken, men vi sänder via Facebook. Det finns även en inspelad andakt från någon av pastoratets församlingar varje vecka. Läs mer här.

Per  Eriksson

Per Eriksson

Västra Frölunda pastorat

Församlingsherde - Tynnereds församling