Foto: Tommy Hvidtfelt

Gudstjänster

Förutom de ordinarie gudstjänsterna och högmässorna på söndagarna erbjuder församlingen regelbundet musikgudstjänster, veckomässor och andakter.

Högmässa

Varje söndag klockan 11.00 vi gudstjänst i Älvsborgs kyrka. Vanligtvis firar vi en högmässa, det vill säga en gudstjänst med nattvard. Några gånger per termin firar vi istället en söndagsgudstjänst. 

söndagsgudstjänst

Tre gånger per termin är det söndagsgudstjänst klockan 11.00. En enkel gudstjänst utan nattvard men med mycket sång som vi firar tillsammans med öppna förskolan och kyrkans förskola. Det finns också möjlighet till dop i gudstjänsten.

Veckomässa

Varje tisdag firar vi mässa klockan 18.30 i Älvsborgs kyrka. Välkommen till en stund av stillhet mitt i veckan. Mässan var inställd under våren, men  är igång sedan 25 augusti 2020. 

Andakt på äldreboenden

Tills vidare är andakterna på äldreboendena inställda, på grund av coronaviruset. (Uppdaterat 27 mars.)

Varannan vecka är det andakt på Fiskebäcks och Nya varvets äldreboenden. En enkel andakt med mycket sång.
Fiskebäcks äldreboende: tisdagar jämna veckor kl. 12.00 
Nya Varvets äldreboende: torsdagar jämna veckor kl. 11.00-12.00 

Se kalendern för mer utförlig information om våra gudstjänster.

Alla helgons dag

Alla helgons dag firas alltid lördagen mellan 31 oktober och 6 november och är sedan 1953 en allmän helgdag. De är en dag för att uppmärksamma alla helgon, kända som okända. I evangelisk-lutherska kyrkor vördar man inte helgon på samma sätt som i de romersk-katolska och ortodoxa kristna traditionerna. Vi vördar inte helgonen och vi ber inte till dem. Men de är förebilder som vi kan lära av i uppdraget att vara människa.

Tema

Helgonen

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vita och röda blommor och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Femte Moseboken kapitel 34, vers 1-5

Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet: Gilead ända till Dan, hela Naftali, vidare Efraims och Manasses land och hela Judas land ända till havet i väster, Negevöknen och Jordanslätten, dalen där Jeriko, Palmstaden, ligger, och ända ner till Soar. Herren sade till honom: ”Detta är landet som jag med ed lovade Abraham, Isak och Jakob att ge åt deras efterkommande. Jag låter dig se det med dina egna ögon, men du kommer inte att gå över dit.” Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade sagt.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 12, vers 22-24

Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 6, vers 20-26

Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.

Psaltaren

Psaltaren psalm 126, vers 1-6

En vallfartssång. vi skrattade, vi sjöng av glädje, och jublet steg från våra läppar. Då sade man bland folken: Herren har gjort stora ting med dem! Ja, Herren gjorde stora ting med oss, och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde, liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar.