Foto: Tommy Hvitfeldt

Gemenskapsträffar

Välkommen till gemenskapsträffar i Tynnereds kyrka första torsdagen varje månad, 13.00-15.00. 4 november lyssnar vi till professor och överläkare Ingmar Skoog “Är 70 det nya 50?”.

GEMENSKAPSTRÄFF i Tynnereds kyrka 

Vi ses 13.00 första torsdagen i månaden i Tynnereds kyrka för människor i alla åldrar. Vi inleder med en kort andakt och fika. Därefter startar programmet.

Höstens programpunkter 

Professor Ingmar Skoog

9/9 ”Nål och tråd” med diakon Göte Johansson

7/10 Studiebesök i Opalkyrkan.
Osa till Lena Andersson, senast måndag den 4 oktober

4/11 “Är 70 det nya 50?”
Föredrag av Ingmar Skoog, överläkare och professor i psykiatri.

2/12 Julfest med luciatåg från förskolan Arken

Varmt välkomna!