Foto: Jim Elfström /IKON

För vuxna i Södra skärgården

Lunchandakter, soppluncher och gemenskapsträffar i Styrsö församling.