Foto: Pixabay

För ungdomar

Inställt!

INSTÄLLDA VERKSAMHETER

(Uppdaterades 2020-02-18)

Alla gruppverksamheter är tillfälligt inställda på grund av Corona-restriktionerna. Trots vad som tidigare kommunicerats kommer barn- och ungdomsverksamheter inte att starta igång de närmaste veckorna, detta på grund av hur smittläget ser ut i vår region. Vi uppdaterar löpande! Kontakta oss gärna vid frågor. 
Läs mer här.

Hur går det i Hockeyn? Känner du dig ensam? Kysste du honom? Vad är meningen med livet? Bara den som är ung idag vet vad det innebär att vara ung idag. Därför behövs du i kyrkan. Bara du kan berätta det som du vet.

Att vara ung är till det yttre unikt i varje tid och på varje plats. Därför är många av kyrkans ungdomsverksamheter öppna verksamheter som utformas tillsammans med ungdomar. Vi vill att du som är ung skall få komma till kyrkan på dina egna villkor, möta nya och gamla vänner och göra det som är roligt.

Som ung i kyrkan vill vi att du skall känna du är del i ett större sammanhang där du tas på allvar och får ta ansvar. Kristen tro har alltid har varit en gemenskap där unga och gamla kommer samman för att hjälpa och lära sig att respektera varandra. (Du kanske kan visa en äldre dam hur någon ny teknisk pryl fungerar. En äldre dam kanske kan be för dig i sin aftonbön eller vara någon som lyssnar nästa gång livet känns hopplöst.)

Konfirmation

Du som fyller 14 är välkommen till ”konfirmation”. Under ett år kan du vara med i en ”konfagrupp” som träffas för att lära sig mer om allt som har med livet att göra – om kärlek, frihet, tro, rädslor, glädje, rättvisa …

Maila vår kyrkoherde Per Eriksson om du vill veta mer om hur konfirmation funkar. Eller läs under menypunkten "konfirmation". 

Ungdomsgrupper

Som ung är det viktigt att ha relationer att stödja sig mot när mycket i livet befinner sig i förändring. Kyrkan är en utmärkt plats för att bygga relationer. I kyrkan träffas regelbundet olika ungdomsgrupper, där man får ”hänga”, prata och göra saker tillsammans.