Foto: Linda Mickelsson / IKON

Diakoni - kyrkans sociala omsorg

Hopp till människor i utsatta situationer. Kristen tro förmedlad genom praktisk handling i Västra Frölunda församling. Diakonimottagning på onsdagar 14.00.

I diakonins emblem finns en duva med en olivkvist. Det är en symbol för den duva som kom tillbaka till Noa i arken. Genom att den återvände till arken med kvisten i näbben förstod Noa att det återigen fanns hopp om liv på jorden och att det nu var möjligt att lämna arken.

Gud har kallat oss till gemenskap med honom och med varandra. Kyrkans diakoni i Västra Frölunda församling är omsorg om medmänniskan och möten över livsgränserna, oavsett vilka omständigheter eller traditioner som format oss. Genom kyrkans mötesplatser vill vi se möjligheter att stärka varandra. Diakoni är att ge utrymme för Guds kärlek att verka konkret i människors liv och förmedla hopp om en bättre framtid.

Onsdagar - diakonimottagning

13.00-16.00 Café ”Korsstygnet” 

14.00-16.30 Diakonimottagning