Foto: Linda Mickelsson / IKON

Diakoni i Västra Frölunda församling

Hopp till människor i utsatta situationer. Kristen tro förmedlad genom praktisk handling. Klädutdelning, fika i Kyrkparken, promenadgrupp och enskilda samtal.

klädinlämning/klädutdelning

Just nu tar vi inte emot mer kläder på grund av semestertider. Från och med 13 september 2021 kan kläder lämnas in på måndagar och onsdagar till Västra Frölunda församlingshem. Kontaktperson för detta är Floid Gumbo, tel. 031-731 81 23.

Vårterminens sista klädutdelningar sker måndag 21 juni och måndag 28 juni 11-13 i Västra Frölunda församlingshem. Därefter är det sommaruppehåll och klädutdelningen öppnar igen måndag 13 september 2021.

måndagar och fredagar - fika i parken 

Välkommen till fika utomhus måndagar och fredagar i Västra Frölunda kyrkpark. Kaffe serveras mellan 11.00-13.00 på måndagar och fredagar med start 7 juni. Vi håller avstånd till varandra.

fredagar - Promenadgrupp

Vill du promenera tillsammans med andra? Vi ses på fredagar kl. 10.00 i parken med start den 11 juni, vi träffas utanför kyrkan. Vem som helst är välkommen att haka på! Vi promenerar cirka en timma. Ta med vattenflaska och stavar om du vill. Efter promenaden fikar vi i kyrkparken. Vi håller självklart ett behörigt avstånd. Vid frågor kontakta Floid, 031-731 81 23.

för enskilt samtal

Kontakta diakon Ulrica Espenholt.

Ulrica Espenholt

Ulrica Espenholt

Västra Frölunda pastorat

Diakon i Västra Frölunda församling

Floid  Gumbo

Floid Gumbo

Västra Frölunda pastorat

assistent i Västra Frölunda församlingsverksamhet

Mer om Floid Gumbo

Assistent i Västra Frölunda församlingsverksamhet

Diakoni

Diakoni är att tjäna och ha omsorg om medmänniskan. Diakonins mål ska vara att inspirera till diakonalt arbete och skapa platser där alla kan mötas i ögonhöjd. Det innebär att möta människor i livets olika sammanhang och särskilt i utsatta livssituationer.

Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:2

Behöver du någon att prata med?

Ensamheten kan kännas påträngande och smärtsam. Tystnaden kan nästan eka i vår tillvaro av pandemirestriktioner. Oro och ängslan över både nära och kära, men också över ekonomi och praktiska göromål, kan kännas tyngande. Då kan det vara skönt att få prata med någon, att få sätta ord på sina känslor och tankar. Kanske har du ett problem du behöver lyfta, eller så vill du bara att någon ringer och frågar hur du mår?

Vi finns här för dig. Du kan boka samtal med präst eller diakon, antingen på plats i ett stort rum där vi kan hålla goda avstånd eller via telefon. Se kontaktlistan nedan för direktkontakt, eller ring expeditionen för att komma vidare.