Foto: Linda Mickelsson / IKON

Diakoni - kyrkans sociala omsorg

Hopp till människor i utsatta situationer. Kristen tro förmedlad genom praktisk handling i Västra Frölunda församling.

Behöver du någon att prata med?

Ensamheten kan kännas påträngande och smärtsam. Tystnaden kan nästan eka i vår tillvaro av pandemirestriktioner. Oro och ängslan över både nära och kära, men också över ekonomi och praktiska göromål, kan kännas tyngande. Då kan det vara skönt att få prata med någon, att få sätta ord på sina känslor och tankar. Kanske har du ett problem du behöver lyfta, eller så vill du bara att någon ringer och frågar hur du mår?

Vi finns här för dig. Du kan boka samtal med präst eller diakon, antingen på plats i ett stort rum där vi kan hålla goda avstånd eller via telefon. Se kontaktlistan nedan för direktkontakt, eller ring expeditionen för att komma vidare. 

I diakonins emblem finns en duva med en olivkvist. Det är en symbol för den duva som kom tillbaka till Noa i arken. Genom att den återvände till arken med kvisten i näbben förstod Noa att det återigen fanns hopp om liv på jorden och att det nu var möjligt att lämna arken.

Gud har kallat oss till gemenskap med honom och med varandra. Kyrkans diakoni i Västra Frölunda församling är omsorg om medmänniskan och möten över livsgränserna, oavsett vilka omständigheter eller traditioner som format oss. Genom kyrkans mötesplatser vill vi se möjligheter att stärka varandra. Diakoni är att ge utrymme för Guds kärlek att verka konkret i människors liv och förmedla hopp om en bättre framtid.

Onsdagar - diakonimottagning

13.00-16.00 Café ”Korsstygnet” 

14.00-16.30 Diakonimottagning