Foto: Linda Mickelsson / IKON

Diakoni i Västra Frölunda församling

Hopp till människor i utsatta situationer. Kristen tro förmedlad genom praktisk handling. Klädutdelning, fika i Kyrkparken, promenadgrupp och enskilda samtal.

Diakoni

Diakoni är att tjäna och ha omsorg om medmänniskan. Diakonins mål ska vara att inspirera till diakonalt arbete och skapa platser där alla kan mötas i ögonhöjd. Det innebär att möta människor i livets olika sammanhang och särskilt i utsatta livssituationer.

Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag.

Gal 6:2

Svenska kyrkans diakonimottagning

måndagar 10.00-12.00 i Tynnereds kyrka

Du är alltid välkommen att vända dig till kyrkan och diakonimottagningen för att söka stöd - i livskris såväl som i vardagsbekymmer.

På diakonimottagningen får du träffa någon av våra diakoner. Här kan du som lever i en utsatt livssituation få råd och stöd gällande till exempel ekonomiska frågor, sociala frågor, eller kanske vill du bara prata med någon om din livssituation. Vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Ingen tidsbokning behövs.

Särskilda datum hösten 2021

4 oktober: Ekonomicafé om möjligheter för ekonomiskt stöd och förbyggande hjälp för utsatta barnfamiljer. Medverkande från Göteborgs stad.

Behöver du hjälp inför jul?
4 oktober släpper vi även på registreringen av våra julklappslistor och julmat via 421.

8 november: Ekonomicafé om bl.a. pensionärers möjligheter för bostadsbidrag medverkande från Premiepensionsmyndigheten.

6 december: Ekonomicafé om privatekonomi medv. från Budget- och skuldrådgivningen.

Vid varje ekonomicafé erbjuds hjälp med att fylla i aktuella fonder.
Plats: Tynnereds kyrka, Turkosgatan 1

För kontaktuppgifter till församlingarnas diakoner - tryck här (länk).

Ulrica Espenholt

Ulrica Espenholt

Västra Frölunda pastorat

Diakon i Västra Frölunda församling

Floid  Gumbo

Floid Gumbo

Västra Frölunda pastorat

assistent i Västra Frölunda församlingsverksamhet

Mer om Floid Gumbo

Assistent i Västra Frölunda församlingsverksamhet

Behöver du någon att prata med?

Ensamheten kan kännas påträngande och smärtsam. Tystnaden kan nästan eka i vår tillvaro av pandemirestriktioner. Oro och ängslan över både nära och kära, men också över ekonomi och praktiska göromål, kan kännas tyngande. Då kan det vara skönt att få prata med någon, att få sätta ord på sina känslor och tankar. Kanske har du ett problem du behöver lyfta, eller så vill du bara att någon ringer och frågar hur du mår?

Vi finns här för dig. Du kan boka samtal med präst eller diakon, antingen på plats i ett stort rum där vi kan hålla goda avstånd eller via telefon. Se kontaktlistan nedan för direktkontakt, eller ring expeditionen för att komma vidare.