Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Diakoni - kyrkans sociala omsorg

Du är alltid välkommen att vända dig till Tynnereds församling och kyrkan för att söka stöd - i livskris såväl som i vardagsbekymmer. Måndagar klockan 10.00-12.00 har vi diakonimottagning i Tynnereds kyrka (smittsäkert med hänsyn till rådande restriktioner).

DIAKONIMOTTAGNING

måndagar 10.00-12.00 i Tynnereds kyrka

På diakonimottagningen får du träffa någon av våra diakoner. Här kan du som lever i en utsatt livssituation få råd och stöd. Gällande t.ex. ekonomiska frågor, sociala frågor. Eller kanske vill du bara prata med någon om din livssituation.

Vi välkomnar människor oavsett tro eller nationalitet. Ingen tidsbokning behövs.

Du hittar mottagningen vid expeditionen, Turkosgatan 1.

Diakoner

Diakoni - omsorg och stöd

Som församling vill vi sträva efter att konkret och praktiskt visa på Guds stora omsorg om människans behov. Omsorg, hjälparbete och socialt engagemang är så viktigt för kyrkan att vi givit det ett eget ord: "diakoni” (av grekiskans "tjäna").

Kanske stöttar du själv någon närstående som behöver hjälp och känner att du behöver stöd i den uppgiften - välkommen att vända dig till någon av församlingens diakoner för rådgivning och stöd. Alla behöver någon.

Samtal om tro och livsfrågor

Enskilt samtal med präst eller diakon
Församlingens präster och diakoner tar gärna emot dig som vill samtala om livets villkor. Församlingens präster och diakoner är utbildade själavårdare och allt i det enskilda samtalet skyddas av tystnadsplikt. Prästens tystnadsplikt är absolut, till skillnad mot många andra yrkesgrupper med förtroendeyrken.

Att besöka en präst eller diakon kostar inget för dig som söker stöd.

Ideellt engagemang och hjälparbete

Tynnereds församlings diakonikrets 

Tynnereds församlingsdiakonikrets anordnar en julbasar varje år, lördagen innan första advent. Vi har även en vårbasar. Alla intäkter där går till nationella och internationella diakonala ändamål.
Kontakt: Thomas Johannesson 031-731 64 60

Bönegrupp

Vi samlas varje fredag i Tynnereds kyrka och ber för  församlingen.
Fredagar 10.00 – 11.00 i Tynnereds kyrka
Kontakt: Lena Andersson, diakon  031-731 64 34

För övrig diakonal hjälp, kontakta:

Stadsmissionens rådgivningsbyrå

Drottninggatan 33, 414 63 Göteborg
Telefontid: måndag 10.00 - 11.45,
onsdag 13.00 - 14.00, torsdag 13.00 - 14.00

Kvällsfältarna

För akut boende, tel. 020-200 303, efter 18.00. 

Crossroads

Information och hjälp för EU-immigranter.
Andra Långgatan 17.
Tel. 031-755 36 87, 08.00-12.00.
Här finns akutboende och frukostservering. 

Johanneskyrkan

Johannes kyrkogång 1, nära Masthuggstorget.
Färskt bröd delas ut varje dag i Johanneskyrkan.
Frukost serveras 09.30 (ca 10 kr), lunch 12.30 (25 kr).

Räddningsmissionen

Vasagatan 14, tel. 031-712 13 80. Kläder delar ut och frukost serverar gratis, 08.45-12.00 måndag, tisdag, torsdag, fredag.

Smyrnakyrkan

Matutdelning på Haga kyrkogata 2, må-fr, för mer info ring 031-799 27 00.