Foto: Jonas Tobin/Ikon

För barn

Action eller soft, förmiddag med bebis eller eftermiddag med kompisar? Vilken aktivitet tror du passar Dig bäst? Efter jul börjar de flesta verksamheter vecka 3 igen.