Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Andakter på äldreboende i Tynnered

Regelbundet besöker vi och har gudstjänst på våra äldreboenden. En gång i månaden har vi även nattvardsgudstjänst.

Andakter på äldreboende

Grevegårdshemmet - torsdagar udda veckor 11.00
Åkerhus äldreboende - varje tisdag 12.00 (fr.o.m. tisdagen 3/9 ändas tiden till kl.11.00)