Våra kyrkor

Församlingen har fem kyrkor av skiftande karaktär. Vi har en av stiftets äldsta träkyrkor i
Väne-Ryr med anor från tidigt 1700-tal fram till Onsjökyrkan som invigdes tidigt 90-tal.

Alla dessa kyrkor representerar sin tidsepok på ett mycket praktfullt vis.
 
Verksamheten i församlingen sker i egna lokaler. Det kan vara samlingssalar i våra kyrkor eller församlingshem.

I centrala Vänersborg finns Kyrkans Hus, där har vi öppethusverksamhet och konfirmandgrupper.