Kapell

Kapellkyrkogården har en yta om 1,0 hektar och anlades år 1808.

Kapellkyrkogården, söder om staden, var den enda begravningsplats Vänersborg hade tillgå från dess invigning och drygt 60 år framåt.

Kyrkogården omgavs ursprungligen av en sandstensmur som senare ersattes av ett staket.
 
I samband med krematoriets uppförande, byggdes den nuvarande kryssmuren, täckt med växtlighet, i granit efter ritningar av arkitekten H Andréasson och stod färdig 1933.