Kurser

Kurser och möten vid STI

2019

Januari

Strängnäs stift, biskop Johan Dalman med prostar i Jesu fotspår

STI med Studieförbundet Sensus Tala väl om varandra, utbildning av dialogambassadörer i 6 stift

Februari

Kyrkokansliet, Internationella enheten International Study Course: Jerusalem – One City, Three Religions (årligen)

Mars

Kyrkokansliet, Internationella enheten International Study Course: Jerusalem – One City, Three Religions (årligen)

April

Kyrkokansliet, Internationella enheten Ombudsresa

Sensus förbundsstyrelse fördjupning angående religionsdialog och överläggning

Lunds universitet, Svenska kyrkan kursmodul

Maj

Juni

University of Chester, Ass. Prof. Alana Vincent Judaistik

Augusti

Helsingfors Universitet med prof. Jutta Jokiranta Exegetik & arkeologi

September

Strängnäs stift, biskop Johan Dahlman med stiftsstyrelsen Teologisk fördjupning och överläggningar

Church of Iceland Pilgrimage and Dialogue Course in Jerusalem

Lunds universitet, Religion, Heritage and Generation 

Oktober

Spetsforskningsenhet vid Åbo Akademi Forskningskonferens, prof. TD Peter Nynäs. “Towards a nuanced comprehension of religion and social exclusion: a global and multireligios approach”

STI kurs med Åbo Akademi, docent, TD, FD Ruth Ilmman Kulturmöten och religionsdialog

Lunds universitet, Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus

November

Kyrkokansliet, Internationella enheten, Journalistkurs

Kyrkokansliet, Internationella enheten Church Leader Conference: Leadership in the Global Community in Jerusalem (årligen)

December

SKUI Svenska kyrkans utbildningsinstitut Teologi och samhälle

Svenskakyrkans utbildningsinstitut

2020

Januari

STI med Studieförbundet Sensus Tala väl om varandra, utbildning av dialogambassadörer i 6-8 stift. Kurs

Tala väl om varandra 2019---2020

STI in conjunction with the Institute for Religious Tourism and Pilgrimage (IRTP) and International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage (IJRTP). International Research Seminar. Pilgrimage: Motivation and Identity

The International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage

Februari

Kyrkokansliet, Internationella enheten International Study Course: Jerusalem – One City, Three Religions (årligen)

Mars

Kyrkokansliet, Internationella enheten International Study Course: Jerusalem – One City, Three Religions (årligen)

April

Stiftelsen Fjellstedska skolan och Uppsala universitet, Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet.

Tidig judisk och kristen kultur i det heliga landet (7,5hp)41744900

Svenska Förläggareföreningen, Studieresa

STI and Merrimack College This conference will be held in an academic roundtable format. 

This conference explores how Jewish, Christian, and Muslim traditions of the religiously remembered past and the religiously anticipated future have shaped understandings of Jerusalem within each tradition.

This conference is a joint project of the Swedish Theological Institute, the Center for Jewish-Christian-Muslim Relations, and the Department of Religious and Theological Studies at Merrimack College.

Center for Jewish-Christian-Muslim Relations
Department of Religious and Theological Studies at Merrimack College:

Maj

CANCELLED University of chester, Ass. Prof. Alana Vincent Field study tour

Lunds universitet, Svenska kyrkan kursmodul

CANCELLED Lunds universitet, Harward University and University of Oslo Space, Art and Identity

Juni

 

Augusti

STI and African council church in Zimbabwe

September

CANCELLED STI and Church of Iceland Pastoral Society,

Oktober

Lunds universitet, Den judiska Jesusrörelsen: Jesus och Paulus i nytt ljus
(Information från kursen 2019)

November

Kyrkokansliet, Internationella enheten Church Leader Conference: Leadership in the Global Community in Jerusalem (årligen)

December

SKUI Svenska kyrkans utbildningsinstitut Teologi och samhälle

Svenskakyrkans utbildningsinstitut

2021