Foto: D. Johansson

Bröllop/Vigsel

En kyrklig vigsel är en symbolrik gudstjänst. I Guds och alla vittnens närvaro lovar vi varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Vi ber Gud välsigna vårt äktenskap och hjälpa oss igenom de svårigheter vi kommer att möta i livet.

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. I det senare fallet brukar vi se till att ha ett extra möte i kyrkan för att gå igenom ceremonin på plats. Under vigselsamtalet planerar präst och brudpar vigseln. Prästen ges även en chans att lära känna brudparet lite bättre. Kostnaden för präst och kantor står kyrkan för. Vill ni att kantorn ska sjunga någon eller några extra sånger tillkommer dock en kostnad som ni betalar till församlingen. Vill ni ha en egen präst som inte arbetar i församlingen går det bra så länge han eller hon är präst i Svenska kyrkan.

För att få gifta sig i svenska kyrkan, eller i Svenska kyrkans ordning, krävs att en av de två som gifter sig är medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. Man måste även ha ansökt om hindersprövning och fått ansökan godkänd. Detta gör man hos skatteverket. Det kostar ingenting att gifta sig i Svenska kyrkan. Om ni väljer en annan kyrka än den egna församlingens behöver ni dock en blankett som vigselförrättaren ska fylla i för församlingarnas egen bokföring. Blanketten kan antingen tas ut i hemförsamlingen eller i den församling där vigselkyrkan är belägen.

Södra Vings pastorat har fem brudkronor i sitt förvar vilka är fria att användas av de som står brud. De kyrkor som har skänkts en brudkrona är följande: Södra Vings kyrka, Härna kyrka, Hällstad kyrka, Murum kyrka samt Fänneslunda- Grovare kyrka. Brudkronorna förvaras inte i kyrkorna men går att se och prova efter överenskommelse, de är alla väldigt olika men väldigt vackra i sina uttryck.

Läs mer om vigsel i Svenska kyrkan på: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645434