Foto: Hanna Andersson

Trogareds kapell

Kapellföreningar bildades i bruksorter där det var långt till moderkyrkan. Trogareds kapell kom också det till på detta vis under 1900-talets början. Trogareds nyromantiska kapell står naturskönt och sjönära och har kommit att bli en populär plats för såväl dop som bröllop.

Kapelltomten inhägnas på ena sidan av ett vitt staket och på andra sidan av nyponbuskar. På gräsmattan växer tusenskönor i tusental. 1918 stod kapellet klart. Årtalet är tydligt markerat ovanför entrén på västgaveln i det lilla som är kvar av den ursprungliga reveteringen. I foldern om Trogareds kapell kan ni läsa mer om slottet vid sjön Tolken samt om den naturminnesskyddade eken en bit ifrån kapellet.

Samtliga foldrar över Södra vings Pastorats kyrkor är rika på fotografier, ortsnära historier och spännande detaljer ifrån de speciella, symbolrika och laddade byggnader som våra sockenkyrkor är.

Beskrivning av Trogareds kapell