Foto: Lars-Eric Bernvill

Skolverksamhet

Södra Vings pastorat erbjuder låg- och mellanstadiet flera åldersanpassade aktiviteter. Exempelvis bjuds alla i årskurs 1 i adventstid in till teater i Södra Vings kyrka. Teatern levandegör bibelns berättelse om Jesu födelse. Med sinnrika medel har kyrkorummet då förvandlats till Betlehem och alla i personalen hjälper till och agerar.

Förskolebarnen inbjuds till "musjakt" i kyrkan. "Kyrkmössen" berättar om de olika sakerna som finns i en kyrka. För årskurs 2 arrangeras en "Påskvandring" som åskådliggör de händelser som ligger bakom vårt firande av påsken och och "Julvandring" som berättar om det som hände när Jesus föddes. För årskurs 3 arrangeras ”Riddarvandringen” som på ett spännande sätt bekantar barnen med kyrkans arkitektur. Dessutom får de uppleva bibeläventyret som är en genomgång av gamla testamentet genom rörelser, rap och drama med mera.

I allt vi gör tillsammans med skolan följer vi i Södra Vings pastorat Skolverkets bestämmelser om att ingen evangelisation eller bön får förekomma. För oss är kontakten med skolan ett sätt att lära känna elever och lärare som både skolan och kyrkan kan dra nytta av. Dessutom kan våra aktiviteter vara en hjälp i religionsundervisningen. Det ger också kännedom om den lokala historien. Hjärtligt välkomna att höra av er för vidare samtal och eventuell inbokning av datum.