Vinranka
Foto: Hanna Andersson

Personal

Här är vi som arbetar på Södra Vings pastorat.

Kyrkoherde: Lars Kempe

Komminister: Vakant

Kantorer: Jimmy Sjölund

Barn- och ungdomsledare: Pija Andersson, Anne Davidsson och Nilika Lundell.

Ekonomi- och fastighetsadministratör: Mimmi Ferdinius

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare: Malin Johansson och Jan Barck

Telefonnummer till samtliga finner ni under menyvalet "Kontakta oss"