Vinranka
Foto: Hanna Andersson

Personal

Här är vi som arbetar på Södra Vings pastorat.

Kyrkoherde: Lars Kempe

Vik.komminister: Bengt Merhamre

Kantorer: Jimmy Sjölund

Barn- och ungdomsledare: Pija Andersson, Anne Davidsson och Nilika Lundell.

Ekonomi- och fastighetsadministratör: Mimmi Ferdinius

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare: Malin Johansson, Jan Barck och Maria Claesson,

Telefonnummer till samtliga finner ni under menyvalet "Kontakta oss"