Foto: Sven-Erik Falk

Någon att tala med

Att få samtala med någon och få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt eller bara skaver gör ofta skillnad. Detta gäller oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av annan anledning behöver någon att prata med.

Att unna sig en timmes samtal en gång eller regelbundet är ett sätt att skapa lugn i en hektisk tillvaro och att ta sig själv på allvar. Ett samtal med en präst är helt kostnadsfritt och prästerna i församlingen har absolut tystnadsplikt. Det betyder att inget av det som ägt rum i ett själavårdssamtal får föras vidare i något sammanhang. Inte ens i domstol eller till socialtjänsten. När det behövs händer det att prästen erbjuder hjälp och kontakter med andra instanser, men prästen får aldrig någonsin bryta tystnadsplikten. Det finns även möjlighet till bikt. Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.

Kyrkoherde Lars Kempe, tel: 0321-53 11 41,  lars.kempe@svenskakyrkan.se

Jourhavande präst: Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata med. Du når jourhavande präst via nödnumret 112. Den som svarar har tystnadsplikt.

Jourhavande präst är öppen varje dag mellan kl 21.00 - 06.00. Du ringer 112 och blir kopplad. Man behöver inte tillhöra Svenska kyrkan för att ringa. Tron på Gud är en självklarhet för dem som arbetar i jouren, men om du inte själv frågar efter det talar man inte om Gud, läser bibeln eller ber böner under samtalet.
Du kan vara anonym. Jourhavande präst har funnits i över 50 år. Det började som lokala verksamheter runt om i landet i slutet av 1950-talet. Idag är verksamheten organiserad nationellt genom att  Svenska kyrkans stift samverkar i denna tjänst.

En film som beskriver tillvägagångssättet finns på svenska kyrkans hemsida:

Jourhavande präst i Svenska kyrkan