Foto: Hanna Andersson

Kyrkvärdar

Kyrkvärdarna till Södra Vings pastorat hjälper till vid alla förrättningar utom vid begravningar.

De ringer i klockor, sköter ljudet, förbereder altarets textilier och blomsterarrangemang, förbereder församlingshemmen med mera – kort sagt är deras omsorg väldigt värdefull för att verksamheten ska kunna bedrivas så väl som den gör. Samtliga i kyrkorådet är också kyrkvärdar.

Under denna flik kommer vi att ladda upp information till kyrkvärdarna. Materialet presenteras i form av pdf-filer som man kan ladda ner och läsa vid den egna datorn, eventuellt printa ut.

För att kunna läsa pdf-filer behöver du programmet "adobe reader". Om du inte har det kan du gå in på www.adobe.com och enkelt hämta hem programmet därifrån.