Foto: Hanna Andersson

Kyrkoruiner

I Södra vings pastorat finns tre stycken kyrkoruiner. Södra Vånga kyrkoruin har fortfarande sin röda klockstapel kvar och kyrkogården är ännu i bruk. Kyrkoruiner uppstod i regel genom ett beslut om att en ny kyrka skulle byggas, eventuellt för att församlingen skulle fira gudstjänst i en annan, närliggande sockenkyrka. Ett exempel är Södra Vångas kyrkoruin som övergavs kring 1870 och församlingen leddes till Möne kyrka istället.

Södra Vånga kyrkogård är dock fortfarande i bruk och dess röda klockstapel tronar alltjämt på platsen. Fänneslunda och Grovare har också de varsin kyrkoruin – en gemensam kyrka uppfördes symboliskt nog vid gränsen mellan de båda socknarna. Den ligger 2 kilometer nordost om Fänneslunda gamla kyrka. Fetbladsväxter med färggranna blommor växer runt stengrunden om sommaren. Platserna utgör fina utflyktsmål.

Samtliga foldrar över Södra vings Pastorats kyrkor är rika på fotografier, ortsnära historier och spännande detaljer ifrån de speciella, symbolrika och laddade byggnader som våra sockenkyrkor är.

Beskrivning av kyrkoruiner i pastoratet