Foto: Hanna Andersson

Kyrkogårdar och gravskötsel

I Södra Vings pastorat har vi nio stycken kyrkogårdar. Vi har idag askgravlundar på följande kyrkogårdar: Södra Ving, Varnum, Fänneslunda-Grovare och Möne. På Hällstad kyrkogård så har vi även en minneslund. Skillnaden mellan askgravlund och minneslund är att vid gravsättning i askgravlund får man vara närvarande. Minneslunden är anonym. I askgravlunden får man sätta upp en namnskylt som beställs på pastorsexpeditionen, men vill man inte ha en skylt så behöver man inte det.

Vaktmästarna sköter gräsklippningen om sommaren, snöröjningen om vintern, planterar blommor och gräver gravar. De har sin bas, med kontor, garage och verkstad, i vaktmästeribyggnaden vid Södra Vings kyrka i Hökerum.

Om du har några frågor om kyrkogårdarnas utseende och skötsel på Hällstads-, Södra Vings-, Murums-, Mönes-, Kärråkras- och Södra Vångas kyrkogårdar, vänligen kontakta Jan Barck på telefonnummer: 0321-53 11 45 eller Maria Claesson på telefonnummer: 0321-53 11 43.

Om du har några frågor om kyrkogårdarnas utseende och skötsel på Härnas-, Varnums- och Fänneslunda-Grovare kyrkogårdar, vänligen kontakta Malin Johansson på telefonnummer: 0321-53 11 54. 

Om du har sett en skylt vid någon av de gravar som du sköter, eller har frågor gällande gravregistret, gravrättsinnehavare, gravsatta, gravrätt, skötselavtal m.m vänligen kontakta Malin Johansson på telefonnummer: 0321- 53 11 54.

Nedlagda och lutande stenar ansvarar gravrättsinnehavaren för. Vaktmästeriet har lagt ned dem då de har bedömts utgöra en risk för personal och besökare. En gravsten måste vara fastsatt enligt gällande krav och ha 2 godkända dubbar.