Foto: Hanna Andersson

Kyrkogårdar och gravskötsel

I Södra vings pastorat har vi två heltidsanställda kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare. Tillsammans står de för skötseln av pastoratets nio kyrkogårdar, liksom de båda församlingshemmen med grönområden som tillhör pastoratet.

Vaktmästarna sköter gräsklippningen om sommaren, snöröjningen om vintern, planterar blommor och gräver gravar. De har sin bas, med kontor, garage och verkstad, i vaktmästeribyggnaden vid Södra Vings kyrka i Hökerum.

Om du har några frågor om kyrkogårdarnas utseende och skötsel, vänligen kontakta Jan Barck på telefonnummer: 0761-71 39 22.

Om du har sett en skylt vid någon av de gravar som du sköter, eller har frågor gällande gravregistret, gravrättsinnehavare, gravsatta, gravrätt, skötselavtal m.m vänligen kontakta Mimmi Ferdinius på telefonnummer: 0321- 53 11 46.

Nedlagda och lutande stenar ansvarar gravrättsinnehavaren för. Vaktmästeriet har lagt ned dem då de har bedömts utgöra en risk för personal och besökare. En gravsten måste vara fastsatt enligt gällande krav och ha 2 godkända dubbar.