Gudstjänst

Gudstjänst firas varje söndag i Svenska kyrkans pastorat, ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla. Ibland är det fullsatt i kyrkan, vid speciella tillfällen som vid jul eller konfirmation – andra gånger är det glest i kyrkbänkarna. Oavsett om du är en ovan eller van gudstjänstdeltagare skänker besöket en stunds frid och perspektiv på livet.

Vi firar gudstjänst i alla våra kyrkor efter ett rullande schema. Predikoturen presenteras i Ulricehamns tidning och på kalendern här på hemsidan. En gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Vi läser ur bibeln, tolkar ofta bibelordet och vad det betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektionen, lovsång till Gud, och bön. Ofta firas också nattvard. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och vår relation till Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten kännas ovant och främmande. Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något.