Fänneslunda-Grovare kyrka
Foto: Hanna Andersson

Fänneslunda- Grovare kyrka

Som namnet antyder hör denna kyrka två socknar till. 1874, då den färdigställdes, ersatte den två medeltida gudstempel i Fänneslunda respektive Grovare socknar.

Med ett stort och ljust kor, som fullständigt badar i ljus soliga dagar, och med en akustik väl lämpad för sång utgjorde den en stor kontrast till de äldre kyrkorna. Läs mer om Fänneslunda-Grovare kyrka i foldern som finns bifogad som PDF-fil här nedan. Läs om nattviolen på kyrkogården, hurdant ett liv som torpare i Fänneslunda på slutet av 1800- talet kunde te sig och den dubbla uppsättningen dopfuntar.

Samtliga foldrar över Södra vings Pastorats kyrkor är rika på fotografier, ortsnära historier och spännande detaljer ifrån de speciella, symbolrika och laddade byggnader som våra sockenkyrkor är.

Beskrivning av Fänneslunda-Grovare kyrka