Dop

Det är många som har särskilda önskemål om vilken kyrka barnet ska döpas i, kanske finns det en ”familjekyrka” där de flesta i släkten döpts och det kan kännas fint att följa traditionen. Dopets upplägg, psalmer och texter som ska läsas planerar föräldrarna i samspråk med kyrkoherde eller komminister.

Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen och kyrkan i världen. Dopets välsignelse påminner om att vi är sedda och älskade. Guds ansikte är vänt till oss. Sitt namn får man av sina föräldrar som registrerar detta hos folkbokföringen, namnet har man fått innan man döps. Vid dopet nämns man vid alla sina namn, detta för att bekräfta vem det är som döps. Namnet är viktigt och står för den man är som person, och att man är unik. Därför frågar prästen tidigt efter namnet på den som ska döpas.  Vid dopet skrivs den döpte in i Guds stora bok, en bild av att den enskilda människan finns med i ett stort sammanhang och är viktig för helheten.

Att bli döpt kostar inget. Präst och kantor står kyrkan för. Vill ni att kantorn ska sjunga någon eller några extra sånger tillkommer dock en kostnad som ni betalar till församlingen. Vill ni ha en präst eller kantor som inte arbetar i församlingen så går det bra så länge han eller hon är präst i Svenska kyrkan. Vill du döpa ditt barn i någon av Södra Vings pastorats kyrkor men i dagsläget tillhör en annan församling går detta också bra. Somliga vill hålla dopet ute i naturen eller i sin trädgård. Också detta går att ordna i samspråk med den präst som ni planerar dopet med. För dem som önskar går det bra att boka in eventuell dopfest i någon av våra församlingshem och vi har även dopklänningar att låna ut.

Här kan du läsa mer om dop på svenska kyrkans huvudsida: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=863659