Fänneslund-Grovare kyrkas kor
Foto: Hanna Andersson

Begravning

Begravningsgudstjänst är den kristna riten för att säga farväl och överlämna den döde till Gud. Det är också en akt av kärlek och respekt för den avlidne och ceremonin är något för de anhöriga att hämta kraft ur.

Präster finns tillgängliga för samtal när helst de anhöriga önskar och begravningsbyråerna hjälper till med allt det praktiska. Kyrkorum, vaktmästare, präst, musiker och eventuella bärare av kistan har redan betalats via kyrkoavgiften och innebär ingen extra kostnad om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där vi minns den avlidne i en stunds samvaro. Hällstads församlingshem eller Kyrkans Hus i Hökerum är två alternativ som rymmer många.

Kostnaden för präst och kantor står kyrkan för. Vill ni att kantorn ska sjunga någon eller några extra sånger så tillkommer dock en kostnad som ni betalar till församlingen. Vill ni ha en egen präst som inte arbetar i församlingen så går också detta bra så länge han eller hon är präst inom Svenska kyrkan.

På svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se finns ytterligare information som rör begravning.