Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Prästlönetillgångarna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sociala värden i förvaltningen

Skogen är en viktig plats för människan, för återhämtning, hälsa/motion och upplevelser. Prästlönetillgångarna värnar sociala värden i sin förvaltning. De är också är positiva till att stötta aktiviteter och projekt som exempelvis kommuner och friluftsorganisationer tar initiativ till.

På prästlönetillgångarnas mark finns det ofta vandrings- och pilgrimsleder. Samtliga stift deltar även i samarbeten med skolor (Skogen i skolan ) och på sina håll upplåts mark till hembygdsföreningar eller andra lokala föreningar.

Svenska kyrkans decentraliserade organisation skapar goda förutsättningar för regional och lokal samverkan. Samråd genomförs inför planerade förändringar som avverkningar i närhet av ett lokalsamhälle eller i områden som är flitigt besökta. Det sociala ansvaret handlar också om urfolksrättigheter. 
De stift som berörs av den frågan har löpande samråd med samebyar som berörs av kyrkans förvaltning av skog och mark för att respektera rennäringens behov.

Läs mer om arbetet i årsrapporten för 2017.