Foto: Malin Björnfot

Kyrkogårdar

Våra kyrkogårdar är inte bara en plats där vi lämnar den som har avlidit. Den är också en plats för eftertanke och rekreation.

 Vårt mål med våra kyrkogårdar är att skapa ett rofyllt vilorum för våra avlidna samt en vacker mötesplats för de efterlevande.