Vigseln

Äktenskapet är en Guds gåva. När två människor har hittat varandra och funnit att de vill dela livet tillsammans, kan de, i en kyrklig vigsel visa ”inför Gud och i denna församlings närvaro…” att de hör ihop.

Vanligast är att en vigsel sker i en kyrka eller ett kapell, men den kan också äga rum på annat håll, även utomhus. Många sätter dock stort värde på den stämning och högtidlighet som det blir i kyrkan vid ett bröllop – ett minne för livet, för både brudpar och gäster.

Det centrala i vigselgudstjänsten följer en ordning som är bestämd av Kyrkomötet och finns att läsa både i Psalmboken och på nätet. Det är vanligt att det är mer musik än vad som alltid måste vara med i en vigselgudstjänst. Vigselprästen är ansvarig för vilka eventuella tillägg som görs men prästen får inte ta bort det som alltid ingår i vigselordningen.
   
Närvarande vid vigseln måste bara prästen, brudparet och två vittnen vara. Vanligen är det dock fler som deltar i vigselgudstjänsten. Ofta planeras bröllopet långt i förväg och många gäster bjuds in.
   
Men ett bröllop måste inte vara stort och påkostat. Festligheterna kring vigseln kan ha skiftande former och storlekar. 
Att få vigas kyrkligt ingår i medlemsavgiften när minst en av de blivande makarna är medlem i Svenska kyrkan, oavsett var man bor och i vilken av Svenska Kyrkans församlingar som vigseln sker. Det ingår både att prästen förrättar vigseln och att en kyrkomusiker medverkar.
   

Vigsel i Nässjö pastorat

Ni som vill boka vigsel i Nässjö pastorat tar kontakt med någon av pastoratets expeditioner: Nässjö telefon 0380-764 00, Bodafors telefon 0380-51 51 00 eller Forserum telefon 0380-293 80. Om ni har önskemål om ett populärt datum eller en populär kyrka, är det säkrast att vara ute i god tid. Om brudparet har önskemål om att en viss präst skall viga dem brukar detta oftast kunna ordnas, men det kan krävas att man väljer datum för vigseln så att det passar.
       
I menyn, under fliken ”Kyrkor och lokaler”, hittar ni information om våra kyrkor och bilder på dem.
   
När allt är klart skickar vi en bekräftelse till er där ni hittar kontaktuppgifter till präst, musiker och vaktmästare. Prästen tar sedan kontakt med er för att talas vid om vad vigseln innebär, om hur den går till samt om brudparets tankar och önskemål kring den. 
Kyrkomusikern tar kontakt om valet av musik. Om brudparet har önskemål om något ovanligt musikstycke är det bäst att fråga kyrkomusikern om detta i god tid.
       
I Nässjö pastorat finns det ett flertal brudkronor som vi gärna lånar ut vid vigsel i våra kyrkor. Prata med er vigselpräst om ni vill titta på dessa.
   
Vill man låna något av våra församlingshem för en bröllopsfest efter en kyrklig vigsel, ingår även detta i kyrkoavgiften, förutsatt att lokalen inte redan blivit bokad för annan verksamhet. Regler för vad som gäller för lokalen får du i samband med bokningen. Till dessa regler hör att ingen alkohol får serveras.
   

Lagboken och vigseln
   

En vigsel får bara ske efter hindersprövning hos Skatteverket, som visar att de båda är ogifta och att inga andra juridiska hinder finns. Hindersprövningen behöver inte vara klar när man beställer kyrka och väljer datum. Däremot måste Skatteverkets intyg om hindersprövningen lämnas till prästen innan vigseln sker. Detsamma gäller det intyg om vigsel som prästen måste skriva under och skicka in till Skatteverket. Det bästa brukar vara att brudparet lämnar båda dessa dokument till prästen vid det vigselsamtal som präst och brudpar har en liten tid före vigseln.
   
En kyrklig och en borglig vigsel har samma juridiska innebörd. De som blivit vigda borgerligt, i Sverige eller utomlands, eller de som ingått partnerskap, kan sedan få sitt äktenskap/partnerskap kyrkligt välsignat. Även för det finns en gudstjänstordning i Svenska kyrkan. Den står också i psalmboken. Liksom en kyrklig vigsel kan denna välsignelse ske i enkla former eller i en stor gudstjänst med många deltagare.
   

Mer att läsa
   

Vill ni läsa mer om kyrklig vigsel så går det bra att söka på www.svenskakyrkan.se under ”Högtider och helger”. Där finns bland annat hela ordningen för vigselgudstjänst.

För bokning, ring oss på telefon
0380-777 00, pastorsexpeditionen.