Foto: Linda Mickelsson/IKON

Syföreningar och stickcafé

"Jovisst, oftast är det handarbete och kaffe det handlar om, men också utflykter och andlig uppbyggelse - medlemmarna formar gemenskapen tillsammans."

”Syförening” kanske låter lite gammaldags, förlegat, men de gemenskaperna är kanske ännu viktigare idag, när så många människor är ensamma.

Jovisst, oftast är det handarbete och kaffe det handlar om, men också utflykter och andlig uppbyggelse. Och, det kanske man inte alltid tänker på, formerna och innehållet är inte för all tid orubbligt bestämt, utan medlemmarna formar gemenskapen tillsammans. Dessutom gör syföreningarna en stor insats genom att samla in pengar till diverse goda ändamål.

Så välkommen också du – och det är väl inte fel att herrar också kommer med eller kanske bildar en egen förening. 

Har du frågor ring gärna vår växel på telefon 0380-777 00, eller till respektive kontaktperson nedan. 

Vill du vara med? Vi har plats för fler! 

Syföreningen Mariagruppen i Nässjö

Vi träffas varannan tisdag, ojämn vecka, klockan 14.30 i Mariagården, församlingshemmet bredvid Nässjö kyrka.

Hösten 2020 - vi träffas tisdagen den 8/9  klockan 13.00 för att spåna vidare om hur vi skall kunna träffas ”coronasäkert” under hösten. 

Kontakt: Margit Bågenhammar telefon 070-457 01 31

Malmbäcks kyrkliga syförening

Träffas varannan tisdag klockan 14.00-16.00, jämna veckor, i Malmbäcks församlingshem.

Hösten 2020 - vi återkommer med information. 

Kontakt: Pia Starö, telefon 0380-777 34.

Stickcafé med Norra Sandsjö kyrkliga syförening

Träffas varannan måndag klockan 18.00-20.00, ojämna veckor, i Norra Sandsjö församlingshem.

Hösten 2020 - vi återkommer med information. 

Kontakt: Pia Starö, telefon 0380-777 34.

Forserums kyrkliga syförening

Träffas varannan måndag klockan 14.00, jämna veckor, i Forserums församlingshem.

Datum hösten 2020 - vi återkommer med information. 

Kontakt: Erna Karlsson, telefon 0380-201 88,
eller Pernilla Sandberg telefon 0380-777 33.

Stickcaféet i Forserum

Träffas på varannan tisdag klockan 14.00-16.00, ojämna veckor, i Forserums församlingshem. Fika: 20 kr.

Hösten 2020 träffas vi första gången tisdagen den 8 september. 
Därefter varannan vecka.

Kontakt: Pernilla Sandberg telefon 0380-777 33.