Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Syföreningar och stickcafé

"Jovisst, oftast är det handarbete och kaffe det handlar om, men också utflykter och andlig uppbyggelse - medlemmarna formar gemenskapen tillsammans."

”Syförening” kanske låter lite gammaldags, förlegat, men de gemenskaperna är kanske ännu viktigare idag, när så många människor är ensamma.

Jovisst, oftast är det handarbete och kaffe det handlar om, men också utflykter och andlig uppbyggelse. Och, det kanske man inte alltid tänker på, formerna och innehållet är inte för all tid orubbligt bestämt, utan medlemmarna formar gemenskapen tillsammans. Dessutom gör syföreningarna en stor insats genom att samla in pengar till diverse goda ändamål.

Så välkommen också du – och det är väl inte fel att herrar också kommer med eller kanske bildar en egen förening.

Vill du vara med? Vi har plats för fler! 

Syföreningen Mariagruppen i Nässjö

(tidigare Åkers kyrkliga arbetsförening)

Vi träffas varannan tisdag, ojämn vecka, klockan 14.30 i Mariagården, församlingshemmet bredvid Nässjö kyrka.

Hösten 2019 startar vi 10 september och sen träffas vi:
10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11 och 3/12.

Kontakt: ordf. Birgitta Klasson, telefon 0380-152 48.

Malmbäcks kyrkliga syförening

Träffas varannan tisdag klockan 14.00-16.00, jämna veckor, i Malmbäcks församlingshem.

Hösten 2019 startar den 3 september.

Kontakt: Pia Starö, telefon 0380-51 51 24

Stickcafé med Norra Sandsjö kyrkliga syförening

Träffas varannan måndag klockan 18.00-20.00, ojämna veckor, i Norra Sandsjö församlingshem.

Hösten 2019 startar den 9 september.

Kontakt: Pia Starö, telefon 0380-51 51 24

Forserums kyrkliga syförening

Träffas varannan måndag klockan 14.00, jämna veckor, i Forserums församlingshem. Hösten 2019 startar den 2 september.

Kontakt: Erna Karlsson, telefon 0380-201 88, eller Pernilla Sandberg telefon 0380-293 88.

Stickcaféet i Forserum

Träffas på varannan tisdag klockan 14.00-16.00, ojämna veckor, i Forserums församlingshem. Fika: 20 kr. Hösten 2019 startar den 10 september.

Kontakt: Pernilla Sandberg telefon 0380-293 88.