Samtalsgrupp "Leva vidare"

En kravlös gemenskap för dig som förlorat din livskamrat, en nära vän eller anhörig.

Det finns ett liv också efter förlusten, när man förlorat sin livskamrat, nära vän eller anhörig. Du är välkommen till en kravlös gemenskap där du får samtal om din sorg tillsammans med andra i samma situation.

När man förlorat sin livskamrat, kommer en inbjudan från Nässjö pastorat, om att få delta i en sorgegrupp som kallas ”Leva vidare”. Gruppen träffas sex gånger och det erbjuds två grupper per år.

Den som nyligen har mist sin make/maka får en inbjudan per post, men det finns alltid möjlighet att få komma med i en grupp. Kontakta Kicki Lundberg telefon: 0380-777 32, epost: kicki.lundberg@svenskakyrkan.se, eller ring till pastorsexpeditionen på telefon 0380-777 00.