Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtalsgrupp "Leva vidare"

En kravlös gemenskap för dig som förlorat din livskamrat, en nära vän eller anhörig.

Det finns ett liv också efter förlusten, när man förlorat sin livskamrat, nära vän eller anhörig. Du är välkommen till en kravlös gemenskap där du får samtal om din sorg tillsammans med andra i samma situation.

Sorge- och samtalsgruppen träffas sex gånger och det erbjuds fyra grupper per år. Det finns alltid möjlighet att få komma med i en grupp. För anmälan eller frågor ring till Kicki Lundberg telefon 0380-764 11 eller till pastorsexpeditionen på telefon 0380-764 00.