Kyrkorådet i Nässjö pastorat

Kyrkorådets ledamöten och ersättare valda för perioden 2018-2021

Ordf. Tomas Söderberg
1.a v ordf. Dan Wareborn
2.a v ordf. Lars-Ivan Fransson

Ledamöter: Elisabeth Ahlstedt, Ingvar Ellbring, Ingvar Milvert, Carina Larsson, Maria Nilsson, Linnéa Andersson, Per-Olof Wetterholm, Börje Kling, Angelica Weber, Gerd Wilhelmsson, Birgitta Larsson, Lars Lang Gren

samt kyrkoherden.

Ersättare: Carl-Erik Ahlstedt, Ann-Chatrine Jonsson, Ingrid Alm Örn, Jan Andersson, Gunilla Andersson, Claes Palmgren, Margit Bågenhammar.