Höglandets Oratoriekör

Kören för dig, man eller kvinna, från höglandets alla församlingar, som gärna vill vara med och göra större kyrkomusikaliska verk.

Höstterminen 2020: Pga den pågående Covid-19-pandemin så avvaktar vi med höstupptakt och hoppas snart kunna återkomma med besked.

*****

Höglandets oratoriekör är har funnits i Nässjö församling sedan hösten 2012, men har funnits i andra församlingar på höglandet tidigare.

Kören övar i Mariagården på lördagar kl 09.30-12.30 enligt schema.

Kören gör i huvudsak större kyrkomusikaliska verk med anknytning till kyrkoårets högtider.

Ledare: Kerstin Johansson tel. 0380-777 21.

Välkomna!