Meny

Höglandets Oratoriekör

Kören för dig, man eller kvinna, från höglandets alla församlingar, som gärna vill vara med och göra större kyrkomusikaliska verk.

Höglandets oratoriekör är har funnits i Nässjö församling sedan hösten 2012, men har funnits i andra församlingar på höglandet tidigare.

Kören övar i Mariagården på lördagar kl 09.30-12.30 enligt schema.

Kören gör i huvudsak större kyrkomusikaliska verk med anknytning till kyrkoårets högtider.

Ledare: Kerstin Johansson tel. 0380-777 21.

Välkomna!

Höglandets oratoriekör har valt att pausa sina övningar under resterande del av våren. Därför hittar du inte något schema här för närvarande. Hälsningar körledare Kerstin.