Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Höglandets Oratoriekör

Kören för dig, man eller kvinna, från höglandets alla församlingar, som gärna vill vara med och göra större kyrkomusikaliska verk.

Höglandets oratoriekör är har funnits i Nässjö församling sedan hösten 2012, men har funnits i andra församlingar på höglandet tidigare.

Kören övar i Mariagården på lördagar kl 09.30-12.30 enligt schema.

Kören gör i huvudsak större kyrkomusikaliska verk med anknytning till kyrkoårets högtider. Närmast repeterar vi Händels Messias som framförs i flera delar under 2019.

Ledare: Kerstin Johansson tel. 0380-777 21.

Välkomna!