Gravrätt och gravskötsel

Har du fått en skylt på din anhörigs grav om att vi vill få kontakt med dig? Eller har du fått ett brev om att gravrätten eller gravskötseln går ut i vinter? Kanske vill du beställa ny skötsel till nästa år? Ta kontakt med oss, så vi får chansen att räta ut eventuella frågetecken.

Gravrättsinnehavare sökes

I samband med att människor flyttar eller nya generationer tar över så är det lätt att glömma bort att anmäla att förändringar skett. Därför sätter vi varje år upp ett antal skyltar som talar om att vi söker efter den som är ansvarig för graven.

Ser du en sådan skylt på en grav som du besöker eller kanske på graven bredvid, där du vet vem som är släkt med den som är gravsatt där, ta kontakt med oss, så vi kan uppdatera vår gravbok med rätt uppgifter.

Skötsel 

Vinter ger marken en behövlig vila. Så är det också på kyrkogårdarna. Då kan det vara bra att tänka över hur man vill sköta sina anhörigas gravplats nästa år. Som gravrättsinnehavare har man ansvar att graven är i vårdat skick. Detta avser så väl gravvård (gravsten) som skötsel av planteringsytan. Undantaget är sådana gravskick där kyrkogården har gemensamma planteringar, som t.ex. minneslund eller askgravplats. För en askgravplats skrivs ett avtal mellan gravrättsinnehavare och församlingen för ett fast antal år mot en skötselavgift.

Foto: Kenneth Claesson

Har man en urngrav eller kistgrav att ta hand om kan man välja att sköta detta själv, eller att ta kontakt med oss och beställa denna service. 

Skötsel kan man beställa på ett eller tre år, eller med ett flerårigt avräkningskonto. Ettårsavtal läggs upp löpande, så att man inte behöver göra en ny beställning varje år, utan att fakturan kommer automatiskt. När ett 3-årsavtal eller avräkningskonto går ut, kontaktar vi gravrättsinnehavaren i god tid innan. (åter igen viktigt att hålla vårt register uppdaterat) 

Beställning av skötsel, inför det nya året, önskar vi få oss tillhanda senast 30 november - gärna tidigare - året innan du önska beställa skötsel för de gravar du ansvarar för.

Kontakta oss

Har du frågor kring gravrätt eller skötsel, så ring eller besök oss.

Telefon: 0380-777 00. Du når oss säkrast helgfri måndag-tisdag, torsdag-fredag klockan 09.00-13.00, samt onsdagar klockan 13.00-16.00.

Expeditioner, besöksadresser:
* Mariagården, Norråsagatan 12, Nässjö
* Församlingshemmet, Kyrkogatan 5, Bodafors (tisdagar)
* Församlingshemmet, Forserum (torsdagar)

Postadress:
Nässjö pastorat, Mariagatan 20, 571 32 NÄSSJÖ.

Det går även att maila oss på: nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Priser 2021

Förlängning av gravrätt (15 år)   1000 kr

Skötsel med blomstersmyckning (1 år) 1000 kr

 Klicka här om du vill se våra skötselalternativ.

Priserna räknas upp årligen och fastställs av Nässjö pastorats kyrkofullmäktige, vanligen vid fullmäktiges sammanträde i november.