Församlingsbladet 2019

Församlingsbladet för Svenska kyrkan i Nässjö pastorat har getts ut från vintern 2013 till vintern 2019. Bladet delades ut fyra gånger per år via posten till till alla hushåll i Nässjö pastorats församlingar. Nedan hittar du de senaste två årens blad.

Från våren 2020 kommer bladet läggas i ”vila” till förmån för våra annonser och våra uppslag i höglandet.nu.

* * *

Filerna läggs upp i PDF-format. För att öppna dessa kan man använda sig av Acrobat Reader. Klicka här för att ladda ner programmet gratis till din dator.