Borgerlig begravning

Det finns inga fastställda regler, ingen ”ordning” för den borgerliga begravningen. Den kan utformas så personligt som man själv vill. Fråga på biblioteket efter ”Den svenska högtidsboken”, utgiven år 2000 av Humanisterna, med såväl god råd och förslag som andras erfarenheter.


”Ingenting hindrar dig att ensam eller tillsammans med andra, anhöriga och vänner, själv hålla i den borgerliga begravningen.”


Hör med den begravningsbyrån du kontaktar för ytterligare information.