Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kalmar domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget i Kalmar, 39232 KALMAR Postadress: Södra Vallgatan 25, 39232 KALMAR Telefon:+46(480)12300 E-post till Kalmar domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Musik

17 februari kl 16.00, Kalmar slottskyrka

 

Medverkande:

Calmare Brazz

 

Calmare Brazz är en brassensemble som existerat i drygt 30 år. Musiker har kommit och gått under årens lopp medan vissa är kvar sedan starten. Flera av musikerna är även aktiva i Kalmars övriga musikliv, som t.ex. Stadsmusikkåren Lyran och olika jazzkonstellationer.

Calmare Brazz är en flexibel ensemble som kan framföra musik för allt från kvartett till tio musiker stort brass, vilket denna konsert kommer framföras på. Även när det gäller repertoaren är ensemblen flexibel. I notkatalogen finns allt från renässansmusik till nyare populärmusik, profan såväl som sakral. Många av arrangemangen är dessutom gjorda av några av ensemblens egna musiker.

Ur stadgarna: ”Calmare Brazz i Kalmar är en ideell förening vars uppgift är att vidmakthålla och utföra god brassmusik”. ”Medlemskap i föreningen kan erhållas av den som tillfredställande kan traktera ett i ensemblens sättning ingående musikinstrument”.

 

 

 

 

 

24 februari kl 17.00 & 18.00

 Afternoon tea & Evensong

 

Program:

Introit: Det spirar i Guds örtagård – Oskar Lindberg

Växelsångsböner: Tallis

Psaltarpsalm: Psaltaren 33 - Samuel Eriksson

Magnificat & Nunc dimittis: Parry in D

Anthem: Oändligt han ger – Gabriel Fauré

 

 

Medverkande:

Vox Beata

Paul Thorstensson, orgel

Jan H Börjesson, dirigent

 

Aftonsången har i denna form firats i den

anglikanska kyrkogemenskapen sedan

1500-talet. Den är till sin form en sammanslagning

av Vespern och Completoriet - dagens två sista

böner i den klassiska tidegärden. Stommen är

psaltaren och de stora nytestamentliga lovsångerna,

Marias lovsång (Magnificat) och Nunc dimittis

(Symeons lovsång). Med Maria lovsjunger vi den

Herre som ”gjort mäktiga ting ” med sitt folk och

med Symeon kan vi avsluta dagen efter att

”ha sett din frälsning” - Jesus Kristus.

Den liturgiska stommen utgörs av kören som här

representerar församlingen och för fram dess bön

och lovsång. Det handlar alltså om ett i högsta grad

aktivt och delaktigt lyssnande. I psalmer och texter

deltar hela församlingen och genom betraktelsen

och dagens Anthem (körsång) får vi blicka djupare

in i söndagens firningsämne. 

 

Musiken i den söndagliga huvudgudstjänsten står i centrum för oss i Kalmar domkyrka. Förutom våra fem körer och Domkyrkans Brasskvintett, medverkar ofta också solister och instrumentalister, allt för att göra våra gudstjänster fyllda av musik.

Förutom musik vid söndagens huvudgudstjänst firas regelbundet musikgudstjänster/konserter (”Musik i Katedralen”), Taizégudstjänster och Sinnesrogudstjänster där körer eller solister alltid deltar.

Varje onsdag kl.12.00 – 12.20 framförs ”Lunchmusik”. Ofta är det kyrkans orglar som ljuder, men ibland förekommer också sång och annan instrumentalmusik.

Under veckans övriga lunchandakter och veckomässor medverkar oftast någon av domkyrkans musiker med orgelmusik.

Läs mer om våra musikprogram längre ner på sidan.

Med bästa musikhälsningar från
Jan H Börjesson, organist i Domkyrkan och
Marita Aronsson, kantor i Domkyrkan.