Prata med oss

Till innehållet

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Vad vill du att kyrkan ska göra? Rösta i kyrkovalet den 17 september. Då får du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dig de kommande fyra åren.

Rösta i kyrkovalet

Det här väljer du till i kyrkovalet. Se filmen (2:03 min).

kyrkovalet

Sedan skiljandet från staten år 2000 sköter kyrkan själv sina val. Av praktiska och pedagogiska skäl används ett liknande tillvägagångssätt som i de allmänna valen. En del skillnader finns. Bland annat heter det inte "partier" i kyrkovalet, utan nomineringsgrupper. I kyrkovalet får även 16-åringar rösta.

Aktuellt från Svenska kyrkan

Fakta om kyrkovalet 2017

  • Sammanlagt ställer 29 467 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män.
  • Målet är att tillsätta 15 204 mandat. Totalt deltar 682 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå).
  • Antalet röstberättigade är ca 5,2 miljoner. Medlemmar från 16 år får rösta i kyrkovalet.
  • I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, deltar 19 nomineringsgrupper. 2926 personer kandiderar till kyrkomötets 251 platser.