Prata med oss

Till innehållet

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren.

Rösta i kyrkovalet

Det här väljer du till i kyrkovalet. Se filmen (2:03 min).

Vilka kan jag rösta på i kyrkovalet

Här kan du söka bland grupper och fastställda kandidater i årets kyrkoval.

Grupper och kandidater i kyrkovalet 2017

Det här väljer du till i kyrkovalet

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

kyrkovalet

Sedan skiljandet från staten år 2000 sköter kyrkan själv sina val. Av praktiska och pedagogiska skäl används ett liknande tillvägagångssätt som i de allmänna valen. En del skillnader finns. Bland annat heter det inte "partier" i kyrkovalet, utan nomineringsgrupper. I kyrkovalet får även 16-åringar rösta.

Aktuellt från Svenska kyrkan

Fakta om kyrkovalet 2013

  • Sammanlagt ställde 32 774 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män.
  • Målet var att tillsätta 16 779 mandat. Totalt deltog över 797 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå).
  • Av 5,5 miljoner röstberättigade fick 327 866 personer för första gången ett röstkort från Svenska kyrkan – däribland 68 838 stycken 16-åringar.
  • I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, deltog 21 nomineringsgrupper. 2 513 personer kandiderade till kyrkomötets 251 platser.